Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

D.D. Telepon

7.248bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
D.D. Telepon
テレポン(ディー).(ディー).
DDTelepon-PHSW-EN-R-1E.jpg
 Tên Nhật (Kana) テレポン
ディー.
ディー.
 Tên Nhật (Chuẩn) テレポンD
ディー
.D
ディー
.
 Tên Nhật (rōmaji) Terepon Dī Dī
 Tên Nhật (Dịch) Telepon D.D.
 Tên Hàn 텔레폰 D.D.
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Psychic / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1800
 Mã số 51701885
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên