FANDOM


Tên Tiếng Anh/Việt của lá này không chính thức.

D/D/D Flame High King Executive Genghis
(ディー)(ディー)(ディー)(れっ)()(だい)(おう)エグゼクティブ・テムジン
 Tên Việt  D/D/D Hành Pháp Thượng Hỏa Vương Temujin
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディー
れっ
だい
おうエグゼクティブ・テムジン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
れっ
だい
おう
エグゼクティブ・テムジン
 Tên Nhật (rōmaji) Dīdīdī Rekkadaiō Eguzekutibu Temujin
 Tên Nhật (Dịch) D/D/D Flame High King Executive Temujin
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2400
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Chưa phát hành
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác