Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

D/D/D Gust King Alexander

7.547bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
D/D/D Gust King Alexander
(ディー)(ディー)(ディー)(しっ)(ぷう)(おう)アレクサンダー
DDDGustKingAlexander-CT13-EN-SR-LE.png
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディー
しっ
ぷう
おうアレクサンダー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
しっ
ぷう
おう
アレクサンダー
 Tên Nhật (rōmaji) DīDīDī Shippūō Arekusandā
 Tên Hàn D()D()D() 질풍왕 알렉산더
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ PHONG WIND.svg
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 00987311
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên