FANDOM


D/D/D Oracle King d'Arc
(ディー)(ディー)(ディー)(しん)(たく)(おう)ダルク
DDDOracleKingdArc-CORE-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディー
しん
たく
おうダルク
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
しん
たく
おう
ダルク
 Tên Nhật (rōmaji) DīDīDī Shintakuō Daruku
 Tên Hàn DDD신탁왕다르크
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2000
 Mã số 82956492
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.