FANDOM


D/D Necro Slime
(ディー)(ディー)ネクロ・スライム
DDNecroSlime-DOCS-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディーネクロ・スライム
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ネクロ・スライム
 Tên Nhật (rōmaji) DīDī Nekuro Suraimu
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 300
 Mã số 72291412
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác