FANDOM


D/D Savant Nikola
(ディー)(ディー)()(どう)(けん)(じゃ)ニコラ
DDSavantNikola-TDIL-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
どう
けん
じゃニコラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
どう
けん
じゃ
ニコラ
 Tên Nhật (rōmaji) DīDī Madō Kenja Nikora
 Tên Nhật (Dịch) D/D Magical Savant Nikola
 Tên Hàn D()D() 마도현자 니콜라
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 8
 Loại Fiend / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2000
 Mã số 46035545
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên