FANDOM


D/D Savant Nikola
(ディー)(ディー)()(どう)(けん)(じゃ)ニコラ
DDSavantNikola-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
どう
けん
じゃニコラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
どう
けん
じゃ
ニコラ
 Tên Nhật (rōmaji) DīDī Madō Kenja Nikora
 Tên Nhật (Dịch) D/D Magical Savant Nikola
 Tên Hàn D()D() 마도현자 니콜라
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 8
 Loại Fiend / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2000
 Mã số 46035545
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.