FANDOM


D/D Savant Thomas
(ディー)(ディー)()(どう)(けん)(じゃ)トーマス
DDSavantThomas-TDIL-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
どう
けん
じゃトーマス
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
どう
けん
じゃ
トーマス
 Tên Nhật (rōmaji) DīDī Madō Kenja Tōmasu
 Tên Nhật (Dịch) D/D Magical Savant Thomas
 Tên Hàn D()D() 마도현자 토마스
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 6
 Loại Fiend / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 2600
 Mã số 00041546
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.