FANDOM


D/D Savant Thomas
(ディー)(ディー)()(どう)(けん)(じゃ)トーマス
DDSavantThomas-TDIL-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
どう
けん
じゃトーマス
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
どう
けん
じゃ
トーマス
 Tên Nhật (rōmaji) DīDī Madō Kenja Tōmasu
 Tên Nhật (Dịch) D/D Magical Savant Thomas
 Tên Hàn D()D() 마도현자 토마스
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 6
 Loại Fiend / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 2600
 Mã số 00041546
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác