FANDOM


D2 Shield
D2シールド
D2Shield.jpg
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
Mã số 71249758
Mô tả Hiệu ứng
Chọn 1 quái thú Thế Thủ mặt-ngửa bạn điều khiển. DEF của nó trở thành gấp đôi DEF gốc của nó.
English Description
Select 1 face-up Defense Position monster you control. Its DEF becomes double its original DEF.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên