FANDOM


DOG Fighter Token
Back-EN
 Loại bài Quái thú Thế thân
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Token
 CÔNG / THỦ 2000 / 2400
 Triệu hồi từ hiệu ứng của
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác