FANDOM


Daigusto Gulldos
ダイガスタ・ガルドス
DaigustoGulldos-HA05-EN-ScR-UE
 Tên Nhật ダイガスタ・ガルドス
 Tên Nhật (rōmaji) Daigasuta Garudosu
 Tên Nhật (Dịch) Daigusta Gulldos
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 800
 Mã số 84766279
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.