FANDOM


Daigusto Gulldos
ダイガスタ・ガルドス
DaigustoGulldos-HA05-EN-ScR-UE
 Tên Nhật ダイガスタ・ガルドス
 Tên Nhật (rōmaji) Daigasuta Garudosu
 Tên Nhật (Dịch) Daigusta Gulldos
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 800
 Mã số 84766279
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác