Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Daigusto Phoenix

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Daigusto Phoenix
ダイガスタ・フェニクス
Daigusto phoenix.png
Nhóm liên quan Gusto
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ PHONG WIND.svg
HẠNG SAO 2 Rank Star.svgRank Star.svg
Chủng Pyro/Xyz/Effect
ATK/DEF 1500/1100
Mã số 02766877
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú cấp độ 2
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này để chọn 1 quái thú hệ Phong mặt-ngửa bạn điều khiển; trong lượt này, nó có thể tấn công hai lần cho mỗi Bước chiến đấu.
English Description
2 Level 2 monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up WIND monster you control; this turn, it can attack twice during each Battle Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên