FANDOM


Dandylion
ダンディライオン
Dandylion-DL18-EN-R-UE-Blue
 Tên Nhật ダンディライオン
 Tên Hàn 댄디라이언
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 300
 Mã số 15341821
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Giới hạn 2
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác