FANDOM


Dandylion
ダンディライオン
Dandylion-DL18-EN-R-UE-Blue
 Tên Nhật ダンディライオン
 Tên Hàn 댄디라이언
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ EARTH
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 300
 Mã số 15341821
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 2 TCG Giới hạn 1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên