Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Danh sách bài đã được đổi tên

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share

Một số lá bài đã được đổi tên trong lịch sử của OCG/TCG.

Anh

Đổi tên series và archetype

Đặt lại tên riêng

Thay đổi chính

Thay đổi nhỏ

Pháp

Đổi tên series và archetype

Đặt lại tên riêng

Thay đổi chính

Thay đổi nhỏ

Đức

Đổi tên series và archetype

Đặt lại tên riêng

Thay đổi chính

Thay đổi nhỏ

Ý

Đổi tên series và archetype

Đặt lại tên riêng

Thay đổi chính

Thay đổi nhỏ

Bồ Đào Nha

Đổi tên series và archetype

Đặt lại tên riêng

Thay đổi chính

Thay đổi nhỏ

Tây Ban Nha

Đổi tên series và archetype

Đặt lại tên riêng

Thay đổi chính

Thay đổi nhỏ

Á-Âu

Đặt lại tên riêng

  • "Black・Magician" → "Dark Magician"
  • "Blue eyes・White・Dragon" → "Blue- Eyes White Dragon" → "Blue-Eyes White Dragon"

Trung quốc

Đặt lại tên riêng

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên