FANDOM


Dante
Dante-Archetype
"Dante, Traveler of the Burning Abyss"
Nhật

  • ダンテ
  • Dante (rōmaji)
  • Dante (bản dịch)

Pháp

  • Dante,

Đức

  • Dante

Ý

  • Dante,

Bồ Đào Nha

  • Dante,

Tây Ban Nha

  • Dante,


Sets


"Dante" (ダンテ), là một archetype có kiên hệ với archetype "Burning Abyss", bao gồm các quái thú đại diện cho Dante Alighieri. Nó bao gồm 2 quái thú "Burining Abyss": 1 Quái thú Dung hợp và 1 Quái thú Xyz. Nó từng được giới thiệu lần đầu trong phiên bản TCG của Duelist Alliance, nhưng lại nhận được hỗ trợ đầu tiên từ việc phát hành của "Beatrice, Lady of the Eternal".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.