Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Dark Armed Dragon

7.175bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Dark Armed Dragon
ダーク・アームド・ドラゴン
DarkArmedDragon-PGLD-EN-GUR-1E.png
 Tên Việt Ám Thiết Long
 Tên Nhật ダーク・アームド・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Dāku Āmudo Doragon
 Tên Hàn 다크 암드 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1000
 Mã số 65192027
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Limited TCG Limited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên