Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Dark Burning Attack

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Dark Burning Attack
黒・魔・導・爆・裂・破(ブラック・バーニング)
DarkBurningAttack-LDK2-EN-ScR-LE.png
 Tên Việt Hắc Hỏa
 Tên Nhật (Kana)
黒・魔・導・爆・裂・破
ブラック・バーニング
 Tên Nhật (Chuẩn) 黒・魔・導・爆・裂・破
ブラック・バーニング
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Bāningu
 Tên Nhật (Dịch) Black Burning
 Tên Hàn 흑・마・도・폭・열・파
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 49702428
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên