Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Dark Core

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Dark Core
ブラック・コア
300px
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 70231910
Mô tả Hiệu ứng
Vứt bỏ 1 lá, sau đó chọn 1 Quái thú mặt-ngửa trên sân đấu, trục xuất mục tiêu đó
English Description
Discard 1 card, then target 1 face-up monster on the field; banish that target.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên