FANDOM


Dark Doriado
ダーク・ドリアード
DarkDoriado-BOSH-EN-C-1E
 Tên Nhật ダーク・ドリアード
 Tên Nhật (rōmaji) Dāku Doriādo
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 5
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1400
 Mã số 62312469
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác