FANDOM


Dark Garnex the Cubic Beast
(ほう)(かい)(じゅう)ダーク・ガネックス
DarkGarnextheCubicBeast-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ほう
かい
じゅうダーク・ガネックス
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
かい
じゅう
ダーク・ガネックス
 Tên Nhật (rōmaji) Hōkaijū Dāku Ganekkusu
 Tên Nhật (Dịch) Dark Garnex the Direction World Beast
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 41114306
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.