FANDOM


Dark Hunter
ダーク・アサシン
DarkHunter-TDGS-EN-UR-1E
 Tên Nhật ダーク・アサシン
 Tên Nhật (rōmaji) Dāku Asashin
 Tên Nhật (Dịch) Dark Assassin
 Tên Hàn 다크 어쌔신
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 400
 Mã số 19357125
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.