FANDOM


Dark Magic Attack
黒・魔・導(ブラック・マジック)
DarkMagicAttack-SDMY-EN-C-1E
 Tên Việt Ma Thuật Đen
 Tên Nhật (Kana)
黒・魔・導
ブラック・マジック
 Tên Nhật (Chuẩn) 黒・魔・導
ブラック・マジック
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Majikku
 Tên Nhật (Dịch) Black Magic
 Tên Hàn 흑·마·도
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 02314238
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]


[type::Card page| ][[1]][[2]][name::هجوم فارس الظّلاّم| ][name::Napad Crne Magije| ][name::Σκοτεινή Μαγική Επίθεση| ][name::Svartmagisk Attack| ]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên