FANDOM


Dark Magic Attack
黒・魔・導(ブラック・マジック)
DarkMagicAttack-SDMY-EN-C-1E
 Tên Việt Ma Thuật Đen
 Tên Nhật (Kana)
黒・魔・導
ブラック・マジック
 Tên Nhật (Chuẩn) 黒・魔・導
ブラック・マジック
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Majikku
 Tên Nhật (Dịch) Black Magic
 Tên Hàn 흑·마·도
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 02314238
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]


[type::Card page| ][[1]][[2]][name::هجوم فارس الظّلاّم| ][name::Napad Crne Magije| ][name::Σκοτεινή Μαγική Επίθεση| ][name::Svartmagisk Attack| ]