Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Dark Magic Attack

5.919bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Dark Magic Attack
黒・魔・導(ブラック・マジック)
DarkMagicAttack.png
Nhóm liên quan Nhóm Dark Magician
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 02314238
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn đang điều khiển "Dark Magician": Tiêu diệt hết tất cả bài Phépbài Bẫy mà đối phương đang điều khiển.
English Description
If you control a "Dark Magician": Destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên