Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Dark Magic Attack

7.194bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Dark Magic Attack
黒・魔・導(ブラック・マジック)
DarkMagicAttack-SDMY-EN-C-1E.png
 Tên Việt Ma Thuật Đen
 Tên Nhật (Kana)
黒・魔・導
ブラック・マジック
 Tên Nhật (Chuẩn) 黒・魔・導
ブラック・マジック
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Majikku
 Tên Nhật (Dịch) Black Magic
 Tên Hàn 흑·마·도
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 02314238
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]


[type::Card page| ][[1]][[2]][name::هجوم فارس الظّلاّم| ][name::Napad Crne Magije| ][name::Σκοτεινή Μαγική Επίθεση| ][name::Svartmagisk Attack| ]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên