Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Dark Magic Expanded

7.508bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Dark Magic Expanded
黒魔導強化(マジック・エクスパンド)
DarkMagicExpanded-TDIL-EN-C-1E.png
 Tên Việt Nới Rộng Ma Thuật
 Tên Nhật (Kana)
黒魔導強化
マジック・エクスパンド
 Tên Nhật (Chuẩn) 黒魔導強化
マジック・エクスパンド
 Tên Nhật (rōmaji) Majikku Ekusupando
 Tên Nhật (Dịch) Magic Expand
 Tên Hàn 매직 익스팬드
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play.svg
 Mã số 00111280
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên