FANDOM


Dark Magic Veil
(くろ)()(じゅつ)のヴェール
</div>
DarkMagicVeil-MVP1-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
くろ
じゅつのヴェール
 Tên Nhật (Chuẩn)
くろ
じゅつ
のヴェール
 Tên Nhật (rōmaji) Kuromajutsu no Vēru
 Tên Nhật (Dịch) Black Magic Veil
 Tên Hàn 흑마술의 베일
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 82404868
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên