Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Dark Magical Circle

6.783bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Dark Magical Circle
(くろ)()(どう)(じん)
DarkMagicalCircle-TDIL-EN-ScR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
くろの
どう
じん
 Tên Nhật (Chuẩn)
くろ
の魔
どう
じん
 Tên Nhật (rōmaji) Kuro no Madōjin
 Tên Nhật (Dịch) Black Magical Circle
 Tên Hàn 흑의 마도진
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 47222536
 Loại Hiệu ứng Effect, Trigger-like, Condition
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên