FANDOM


Dark Magician Girl the Dragon Knight
(りゅう)()()ブラック・マジシャン・ガール
DarkMagicianGirltheDragonKnight-DRL3-EN-UR-1E
 Tên Việt Nữ Hắc Ma Thuật Sư Long Kỵ
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
しブラック・マジシャン・ガール
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
ブラック・マジシャン・ガール
 Tên Nhật (rōmaji) Ryūkishi Burakku Majishan Gāru
 Tên Nhật (Dịch) Black Magician Girl the Dragon Knight
 Tên Hàn 용기사 블랙 매지션 걸
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 1700
 Mã số 43892408
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.