Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Dark Mirror Force

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Dark Mirror Force
(じゃ)(あく)なるバリア -ダーク・フォース-
DarkMirrorForce-PGL3-EN-GUR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
じゃ
あくなるバリア -ダーク・フォース-
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゃ
あく
なるバリア -ダーク・フォース-
 Tên Nhật (rōmaji) Jākunaru Baria ‐ Dāku Fōsu -
 Tên Nhật (Dịch) Wicked Barrier - Dark Force -
 Tên Hàn 사악한 방어막 거울의 힘
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 20522190
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên