FANDOM


Dark Rebellion Xyz Dragon
ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン
DarkRebellionXyzDragon-WIRA-EN-R-1E.png
 Tên Nhật ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Dāku Riberion Ekushīzu Doragon
 Tên Hàn 다크 리벨리온 엑시즈 드래곤
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM DARK.svg
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 16195942
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên