FANDOM


Dark Rebellion Xyz Dragon
ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン
DarkRebellionXyzDragon-WIRA-EN-R-1E
 Tên Nhật ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Dāku Riberion Ekushīzu Doragon
 Tên Hàn 다크 리벨리온 엑시즈 드래곤
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 16195942
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.