FANDOM


Dark Requiem Xyz Dragon
ダーク・レクイエム・エクシーズ・ドラゴン
DarkRequiemXyzDragon-INOV-EN-ScR-1E
 Tên Việt Hắc Ám Câu Hồn Bứt Phá Long
 Tên Nhật ダーク・レクイエム・エクシーズ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Dāku Rekuiemu Ekushīzu Doragon
 Tên Hàn 다크 레퀴엠 엑시즈 드래곤
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 01621413
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.