FANDOM


Dark Simorgh Lockdown Deck sử dụng "Dark Simorgh" để ngăn chặn đối phương không thể kích hoạt Bài Bẫy và hiệu ứng Quái thú LẬT. Ngoài ra thường kết hợp với "Anti-Spell Fragrance", để bắt buộc đối phương phải Úp bài trước khi kích hoạt, và vì "Dark Simorgh" ngăn chặn đối phương úp bài, nên đối phương không thể sử dụng Bài Phép hoặc Bài Bẫy được nữa.

Vì đối phương không thể úp bài quái thú để phòng thủ, vì vậy đối phương chỉ có cách để thoát khỏi là phải giết được "Dark Simorgh" trong chiến đấu hay sử dụng hiệu ứng quái thú để hủy lá bài này. Vì lý do đó nên các lá bài như "My Body as a Shield", "Forbidden Chalice" hay "Divine Wrath" thường được dùng.

Triệu hồi Đặc biệt Dark Simorgh

Để Triệu hồi Đặc biệt "Dark Simorgh" từ trên tay, yêu cầu phải có quái thú DARKWINDMộ bài. Đặc trưng này tương tự như các deck Vayu Turbo hay Chaos thuần bằng cách sử dụng "Ryko, Lightsworn Hunter","Charge of the Light Brigade", "Lyla, Lightsworn Sorceress" để feed mộ. Tuy nhiên, vì Dark Simorgh không yêu cầu quái thú LIGHT, nên nó thật sự làm giảm khả năng triệu hội Dark Simorgh" nếu ta sử dụng chúng 1 lượng lớn (vì thế nên sử dụng ít lượng Lightsworn).

Triệu hồi Đặc biệt Dark Simorgh tự trong Mộ bài yêu cầu quái thú DARKWIND từ trên tay, nó tương tự như cách "Machina Fortress" Triệu hồi Đặc biệt chính nó từ trong Mộ bằng cách sử dụng quái thú trên tay

Một số sự lựa chọn khác để Triệu hồi Đặc biệt Dark Simorgh là kết hợp các archetypes mạnh của WIND  (Dragunity,HarpieMist Valley) và các archetypes mạnh của DARK (Blackwing,Dark World,..) Ngoài ra "Destiny HERO" và "Destiny Draw" có thể sử dụng hiệu quả trong các Deck Dark Simorgh.

Triệu hồi Đặc biệt Dark Simorgh có thể dễ dàng triệu hồi bằng cách Triệu hồi Thường "Ninja Grandmaster Hanzo" và thêm "Ninjitsu Art of Transformation" lên tay.

Dragunitywing Simorgh

Blackwings và Dragunities là một sự kết hợp tốt vì có '"Dragon Ravine". Bạn có thể sử dụng "Blackwing - Blizzard the Far North" để Triệu hồi Đặc biệt Dark Simorgh bằng cách vứt bỏ Blizzard xuống Mộ bài. Bạn nên sử dụng "Delta Crow - Anti Reverse" để hủy các Bài Phép/ Bài Bẫy đang úp trước khi Triệu hồi Dark Simorgh.

Các lá bài yêu cầu

Monster

Spell

Trap

Extra Deck

Black Harpie Simorgh

Kết hợp "Blackwings" và "Harpies" là một trong những deck hay vì Harpies đều có những quái thú WIND và Blackwings đều có những quái thú DARK. Ngoài ra "Harpies' Hunting Ground" sẽ giúp bạn giải quyết những lá bài úp trước khi Triệu hồi Dark Simorgh.

Loại Deck Simorgh này thường là beatstick hơn là lockdown

Các lá bài yêu cầu

Monsters 

Spells 

Traps 

Extra Deck 

Ninja Smorgh

Sử dụng quái thú Ninja sẽ dễ dàng Triệu hồi Dark Simorgh thông quá "Ninjitsu Art of Transformation". Lá bài yêu cầu Hi sinh một quái thú Ninja LV4 để Triệu hồi Dark Simorgh từ Bộ bài. Bạn có thể sử dụng "Ninja Grandmaster Hanzo" để thêm "Ninjitsu Art of Transformation" và thêm các Ninja khác, cũng như là quái thú DARK. Sử dụng "Masked Ninja Ebisu", bạn có thể đưa Bài Bẫy và Bài Phép của đối phương lên tay trước khi Triệu hồi Dark Simorgh, ngoài ra cũng là quái thú WIND. Bạn cũng có thể thêm "Ninjitsu Art of Super-Transformation" để Triệu hồi "White Dragon Ninja", và sử dụng "Safe Zone" để hoàn thành việc lockdown, và tránh việc quái thú của bạn bị hủy qua chiến đấu cũng như làm cho bài phép và bài bẫy của đối phương trở nên vô dụng.

Recommended Card

Monsters

Spells

Traps

Extra Deck

Mistwing Simorgh

Sử dụng các quái thú "Mist Valley" để đưa engine trở về tay và sử dụng "Blackwing để swarm field. Một combo thường dùng là sử dụng "Anti-Spell Fragrance" và "Mist Valley Falcon" chung. Ngoài ra ban nên sử dụng "My Body as a Shield" để bảo vệ chúng khỏi hiệu ứng Bài Phép và Quái thú.

Recommended Cards

Monsters

Spells

Traps

Extra Deck

Simorgh Rabbit

Sử dụng "Rescue Rabbit" và "Tour Guide From the Underworld" để ra Quái thú Xyz như "Leviair the Sea Dragon" và "Lavalval Chain" để điều chỉnh quái thú WINDDARK. Điều đó khiến cho việc Triệu hồi Đặc biệt Dark Simorgh trở nên dễ dàng hơn.

Recommended Cards 

Monsters 

Spells 

Traps 

Extra Deck 

Counter Synchron Simorgh

Sử dụng "Quickdraw Synchron" và "Doppel Warrior" để ra các Quái thú Đồng bộ như "Nitro Warrior" và "Junk Berserker" cũng như đều là quái thú DARKWIND. Điều đó khiến việc Triệu hồi Dark Simorgh trở nên dễ dàng. Ngoài ra các support "Gusto" như "Gusto Gulldo", "Gusto Griffin", "Gusto Falco" và "Gusto Egul" sẽ dễ dàng Synchro hơn.Tuy nhiên nếu dùng Counter Fairies sẽ làm cho Deck trở nên ổn định và tăng khả năng rút bài thông qua "Trade-In" và "Bountiful Artemis".

Recommended Cards sửa

Monsters sửa

Spells sửa

Traps sửa

Extra Deck sửa

Quái thú Synchro

Quái thú Xyz