FANDOM


Dark Soul Token
ダークソウルトークン
DarkSoulToken-DAR-EN-VG.png
 Tên Nhật ダークソウルトークン
 Tên Nhật (rōmaji) Dāku Souru Tōkun
 Tên Hàn 다크 소울 토큰
 Loại bài Quái thú Thế thân
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao ? CG Star Unknown.svg
 Loại Zombie / Token
 CÔNG / THỦ ? / 0
 Triệu hồi từ hiệu ứng của
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên