FANDOM


Dark Soul Token
ダークソウルトークン
DarkSoulToken-DAR-EN-VG
 Tên Nhật ダークソウルトークン
 Tên Nhật (rōmaji) Dāku Souru Tōkun
 Tên Hàn 다크 소울 토큰
 Loại bài Quái thú Thế thân
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao ? CG Star Unknown
 Loại Zombie / Token
 CÔNG / THỦ ? / 0
 Triệu hồi từ hiệu ứng của
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác