FANDOM


Dark Witch
ヴァルキリー
DarkWitch-SRL-EN-C-UE
 Tên Việt Phù Thủy Bóng Tối
 Tên Nhật ヴァルキリー
 Tên Nhật (rōmaji) Varukirī
 Tên Nhật (Dịch) Valkyrie
 Tên Hàn 발키리
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy
 CÔNG / THỦ 1800 / 1700
 Mã số 35565537
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.