FANDOM


Dark Witch
ヴァルキリー
DarkWitch-SRL-EN-C-UE.png
 Tên Việt Phù Thủy Bóng Tối
 Tên Nhật ヴァルキリー
 Tên Nhật (rōmaji) Varukirī
 Tên Nhật (Dịch) Valkyrie
 Tên Hàn 발키리
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy
 CÔNG / THỦ 1800 / 1700
 Mã số 35565537
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên