FANDOM


Darkblaze Dragon
ダークブレイズドラゴン
DarkblazeDragon-SR02-EN-C-1E
 Tên Nhật ダークブレイズドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Dākubureizu Doragon
 Tên Hàn 다크브레이즈 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 1000
 Mã số 39343610
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.