FANDOM


Darklord Nurse Reficule
()(てん)使()ナース-レフィキュル
DarklordNurseReficule-GX05-EN-SR-UE
 Tên Nhật (Kana)
てん
使
しナース-レフィキュル
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
使
ナース-レフィキュル
 Tên Nhật (rōmaji) Datenshi Nāsu - Refikyuru
 Tên Nhật (Dịch) Fallen Angel Nurse - Reficul
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 600
 Mã số 67316075
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác