FANDOM


Darklord Nurse Reficule
()(てん)使()ナース-レフィキュル
DarklordNurseReficule-GX05-EN-SR-UE
 Tên Nhật (Kana)
てん
使
しナース-レフィキュル
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
使
ナース-レフィキュル
 Tên Nhật (rōmaji) Datenshi Nāsu - Refikyuru
 Tên Nhật (Dịch) Fallen Angel Nurse - Reficul
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 600
 Mã số 67316075
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.