FANDOM


Darkness Neosphere

Darkness Neosphere-WC10

Lá bài tương ứng

Darkness Neosphere

Tên gọi
Anh

Darkness Neosphere

Nhật

ダークネス・ネオスフィア

Xuất hiện
trong Video

Yu-Gi-Oh! 5D's World Championship 2010: Reverse of Arcadia

Thông tin cá nhân
Giới tính

Không rõ

Deck
WC 2010

Sudden Darkness


Darkness Neosphere là phiên bản nhân vật của lá bài Darkness Neosphere. Nó xuất hiện trong video game Yu-Gi-Oh! 5D's World Championship 2010: Reverse of Arcadia, như là một đối thủ Single Duel.

Bạn có thể mở khóa đối thủ này bằng cách có thời gian chơi đạt 100 giờ.

Bộ bài

Darkness Neosphere dùng một Bộ bài có tựa đề là "Sudden Darkness".

Sudden Darkness