FANDOM


Darkstorm Dragon
ダークストーム・ドラゴン
DarkstormDragon-SR02-EN-C-1E
 Tên Nhật ダークストーム・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Dākusutōmu Doragon
 Tên Hàn 다크스톰 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Gemini / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 2500
 Mã số 57662975
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.