FANDOM


Darktellarknight Batlamyus
煉獄の騎士(テラナイト) ヴァトライムス
DarktellarknightBatlamyus-INOV-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
煉獄の騎士
テラナイト ヴァトライムス
 Tên Nhật (Chuẩn) 煉獄の騎士
テラナイト
ヴァトライムス
 Tên Nhật (rōmaji) Teranaito Vatoraimusu
 Tên Nhật (Dịch) Tellarknight Vatlamyus
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM DARK.svg
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 550
 Mã số 64414267
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên