Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Deal of Phantom

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Deal of Phantom
(しゅ)()(れい)のお(まも)
DealofPhantom-LON-EN-C-UE.png
 Tên Nhật (Kana)
しゅ
れいのお
まもり
 Tên Nhật (Chuẩn)
しゅ
れい
のお守
まも
 Tên Nhật (rōmaji) Shugorei no o Mamori
 Tên Nhật (Dịch) Amulet of the Guardian Spirit
 Tên Hàn 수호령의 부적
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 69122763
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên