FANDOM


Decoy Dragon
デコイドラゴン
DecoyDragon-SR02-EN-C-1E
 Tên Việt Khiêu Dụ Long
 Tên Nhật デコイドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Dekoi Doragon
 Tên Hàn 데코이 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 200
 Mã số 02732323
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.