FANDOM


Deep Dark Trap Hole
(しん)(こく)()とし(あな)
DeepDarkTrapHole-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
しん
こくの
おとし
あな
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
こく
の落
とし穴
あな
 Tên Nhật (rōmaji) Shinkoku no Otoshiana
 Tên Nhật (Dịch) Deep Black Pitfall
 Tên Hàn 칠흑의 함정 속으로
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 28654932
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên