FANDOM


Deep Sea Diva
深海のディーヴァ
DeepSeaDiva.jpg
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER.svg
CẤP SAO 2 CG Star.svgCG Star.svg
Chủng Sea Serpent/Tuner
ATK/DEF 200/400
Mã số 78868119
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái Loại-Sea Serpent Cấp 3 sao trở xuống từ Bộ bài của bạn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên