FANDOM


Demise, King of Armageddon
(しゅう)(えん)(おう)デミス
 Tên Việt Demise, Vua của Ngày Tận Thế
 Tên Nhật (Kana)
しゅう
えんの
おうデミス
 Tên Nhật (Chuẩn)
しゅう
えん
の王
おう
デミス
 Tên Nhật (rōmaji) Shūen no Ō Demisu
 Tên Nhật (Dịch) King of the End - Demise
 Tên Hàn 종언의 왕 데미스
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 72426662
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.