FANDOM


Des Koala
デス・コアラ
300px-DesKoala-DEM1-EN-C-UE
Nhóm liên quan Koala
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Beast/Effect
ATK/DEF 1100/1800
Mã số 69579761
Loại Hiệu ứng Flip
Mô tả Hiệu ứng
Lật bài: Trừ 400 điểm gốc của đối thủ cho mỗi lá bài mà họ đang cầm trên tay.
English Description
FLIP: Inflict 400 damage to your opponent for each card in their hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên