FANDOM


Des Wombat
デス・ウォンバット
DesWombat-DR3-EN-C-UE
 Tên Việt Dã Thú Chết Chóc
 Tên Nhật デス・ウォンバット
 Tên Nhật (rōmaji) Desu Wonbatto
 Tên Nhật (Dịch) Death Wombat
 Tên Hàn 데스 웜뱃
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 300
 Mã số 09637706
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên