FANDOM


Des Wombat
デス・ウォンバット
DesWombat-DR3-EN-C-UE
 Tên Việt Dã Thú Chết Chóc
 Tên Nhật デス・ウォンバット
 Tên Nhật (rōmaji) Desu Wonbatto
 Tên Nhật (Dịch) Death Wombat
 Tên Hàn 데스 웜뱃
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 300
 Mã số 09637706
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác