Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Deskbot 002

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Deskbot 002
ブンボーグ (ゼロ)(ゼロ)(ツー)
Deskbot002-NECH-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana) ブンボーグ
ゼロ
ゼロ
ツー
 Tên Nhật (Chuẩn) ブンボーグ 0
ゼロ
ゼロ
ツー
 Tên Hàn 분보그 002(제로제로투)
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 59368956
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên