FANDOM


Deskbot 004
ブンボーグ (ゼロ)(ゼロ)(フォー)
Deskbot004-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) ブンボーグ
ゼロ
ゼロ
フォー
 Tên Nhật (Chuẩn) ブンボーグ 0
ゼロ
ゼロ
フォー
 Tên Nhật (rōmaji) Bunbōgu Zero Zero Fō
 Tên Nhật (Dịch) Bunborg 004
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 22227683
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.