Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Deskbot 005

7.175bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Deskbot 005
ブンボーグ(ゼロ)(ゼロ)(ファイブ)
Deskbot005-CORE-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana) ブンボーグ
ゼロ
ゼロ
ファイブ
 Tên Nhật (Chuẩn) ブンボーグ0
ゼロ
ゼロ
ファイブ
 Tên Nhật (rōmaji) Bunbōgu Zero Zero Faibu
 Tên Nhật (Dịch) Bunborg 005
 Tên Hàn 분보그005
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 10
 Loại Machine / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 10117149
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên