Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Deskbot 009

7.520bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Deskbot 009
ブンボーグ(ゼロ)(ゼロ)(ナイン)
Deskbot009-SHVI-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana) ブンボーグ
ゼロ
ゼロ
ナイン
 Tên Nhật (Chuẩn) ブンボーグ0
ゼロ
ゼロ
ナイン
 Tên Nhật (rōmaji) Bunbōgu Zero Zero Nain
 Tên Nhật (Dịch) Bunborg 009
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 9 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 25494711
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên