Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Deskbot Jet

7.220bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Deskbot Jet
ブンボーグ・ジェット
DeskbotJet-MP16-EN-C-1E.png
 Tên Việt Chiến Cơ Rô-Bô V.P.P
 Tên Nhật ブンボーグ・ジェット
 Tên Nhật (rōmaji) Bunbōgu Jetto
 Tên Nhật (Dịch) Bunborg Jet
 Tên Hàn 분보그 제트
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 89544521
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên