FANDOM


"Destiny HERO" (D-HEROデステニーヒーロー, Desutenī Hīrō) là một sub-archetype của "HERO" với phần lớn là quái thú ÁM Loại-Warrior được dùng bởi Edo Phoenix(Aster Phoenix) trong Yu-Gi-Oh! GX và được xuất bản trong "Enemy of Justice", sau đó được hỗ trợ thêm ở "Duelist Pack 5: Aster Phoenix" và "Phantom Darkness".

Ngay từ khi được ra mắt, chúng được xem là đối trọng của archetype "Elemental HERO", tuy nhiên một số lá bài trong đó có phần nào giống với "Elemetal HERO".

DestinyHERO cover

"Destiny HERO - Dreadmaster" và "Destiny HERO - Blade Master"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên