FANDOM


Destiny HERO - Blade Master
D-HERO(デステニーヒーロー) ダガーガイ
DestinyHEROBladeMaster-LCGX-EN-C-1E
 Tên Việt D - HERO - Phi Đao Thần Thủ
 Tên Nhật (Kana)
D-HERO
デステニーヒーロー ダガーガイ
 Tên Nhật (Chuẩn) D-HERO
デステニーヒーロー
ダガーガイ
 Tên Nhật (rōmaji) Desutenī Hīrō Dagāgai
 Tên Nhật (Dịch) Destiny HERO Daggerguy
 Tên Hàn 데스티니 히어로 대거 가이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 600
 Mã số 55461064
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên